Steffest Digitale Pulptuur

Blog Action Day 2008 - Armoede

het is Blog Action dag vandaag. Het doel is om met zoveel mogelijk bloggers en podcasters op dezelfde dag over hetzelfde onderwerp te posten om ze het bewustzijn te verhogen.
Dit jaar is dat onderwerp "Armoede"
Goede timing, in dit financieel klimaat.
En ook hypocriet van mij om erover te posten he: een sussende pleister terwijl we met zijn allen weer staan te kwijlen op de nieuwe Macbooks en driftig zitten te klikken om die AC/DC kaartjes te bemachtigen.

Ik wil er geen ver van mijn bed show van maken en de aandacht even vestigen op 1 van de vele lokale initiatieven voor mensen die in armoede leven.
Arme mensen bestaan niet, maar door de pech te hebben van wat tegenslag of door niet dezelfde kansen gekregen te hebben, is een neerwaartste spiraal soms niet te vermijden.

De officiele sociale vangnetten werken meestal wel, maar het zout in de soep komt dikwijls van lokale initiatieven die veelal steunen op vrijwiligerswerk.

1 van die initiatieven is de Keeting in Mechelen.
Een vereniging waar mensen die in armoede leven het woord nemen.
Bekijk zeker hun 'uitspraakproject" over het verschil tussen warme en koude solidariteit.
6 jaar oud ondertussen, maar nog steeds relevant.

Allez vooruit, maatschappelijke thema's worden op deze blog zelden aangehaald - en vallen zeker niet onder de noemer "pulptuur", maar het mooie van de rijkdom van vrijheid is natuurlijk dat ik hier kan posten wat ik wil :-)
ziejewel! Op mij heeft die Blog Action Day toch al effect gehad.
Tags: in 't Nederlands, LifelogGeef je reactie (0)